گفتار نخست

به نام خداوند جان و خرد

در یک روز بارانی تصمیم گرفتم تا دانسته ها و حاصل تلاش فکری خود را با شما به اشتراک بگذارم . تلاش در جهت اثرگذاری در روند تحولات عرصه رایانه و فن آوری اطلاعات و سهیم شدن در خدمت به جوانان ایران زمین موجد این اندیشه بوده است . امید بدان بسته ام که با همیاری و همراهی شما ره پویان عرصه فن آوری اطلاعات ،گامهای استواری در این زمینه برداشته شود .

/ 1 نظر / 5 بازدید
دانشجو

راه اندازی وبلاگ را تبریک عرض می نمایم - یک دوست