تهیه نسخه پشتیبان یا کپی آسان پوشه ها و فایلهای درون آن با اجرای یک فایل :

ممکن است شما در محل کار یا روی رایانه شخصی خود اطلاعاتی داشته باشید که هرروز یا در ساعات خاص یا بطور نامنظم نیاز به تهیه یک نسخه پشتیبان یا همان کپی از آن در درایو دیگری از رایانه خود داشته باشید . فرض نمایید که نام پوشه ای که    می خواهیم ازآن و محتویاتش کپی تهیه نماییم Asnad1393  باشد که در درایو D: قرارداردو می خواهید یک نسخه پشتیبان یا کپی از آن را به نام backupasnad1393 در درایو E:  ایجاد نمایید. برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید:

  1. نرم افزار متنی Notepad  را باز می کنیم . برای این کار می توان علاوه بر روشهای معمول از کلیدهای ترکیبی ویندوز و  R  نیز استفاده کرد تا کادر Run  ظاهر شود ، سپس Notepad    را تایپ و کلید اینتر را می فشاریم .

  2. عبارت  xcopy D:\Asnad1393\*.* /e E:\backupasnad1393\*.*/y را در آن به دقت تایپ می کنیم . سپس  کلیدهای ترکیبی  CTRL و S  را فشار داده تا کادر محاوره ای Save as  ظاهر شود . محل ذخیره فایل را مثلادرایو C:  یا محل مناسب دیگری انتخاب ودر کادر Filename  نام فایل را به دقت به صورت Backup.bat  تایپ                  می کنیم . باید توجه نمود که انشعاب یا همان پسوند فایل bat  باشد . سپس دکمه Save  را کلیک می کنیم .

روی فایل ساخته شده دوبار کلیک می کنیم تا اجرا شود .

/ 0 نظر / 50 بازدید