درج محل یاب (Bookmark) در صفحات متنی در Word2007

وقتی شما با فایلهای بزرگی که دارای صفحات متعددی هستند کار می کنید ، مثلا وقتی پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی و بالاتر را در نرم افزار  Word2007 تایپ می کنید ، یا  زمانی که در محل کار خود گزارشی  را تایپ می کنید ، لازم است که به محلهایی در فایل خود بطور مرتب مراجعه نمایید. برای مراجعه فوری به این محلها می توانید محلهایی را درمتن تعریف  نمایید . برای این کار مراحل زیر را انجام دهید :

الف : تعریف محل یاب

1-      در محلی در متن  که می خواهید به آن رجوع کنید  کلیک نمایید.

2-   در سربرگ Insert   گروه Link   آیکن Bookmark راکلیک نمایید . کادرمحاوره ای Bookmark  ظاهر  می شود . در کادر متنی Bookmark Name نامی (عنوانی) برای محل یاب خود تایپ نمایید . دقت کنید که این نام با معنی و متناسب با محل  و مطلب مربوطه باشد مثلا :  چاپ

ب : استفاده از محل یاب تعریف شده :

در سربرگ Insert   گروه Link   آیکن Bookmark راکلیک نمایید . کادرمحاوره ای Bookmark  ظاهر  می شود . روی نام ( عنوان) تعریف شده  مثلا :  چاپ  ، کلیک و دکمه Go To را کلیک نمایید . مشاهده می نمایید که مکان نما به همان محل منتقل می شود .

نکته 1 – شما می توانید چندین محل یاب  تعریف نمایید.

نکته 2 – برای حذف محل یاب تعریف شده ، در کاد رمحاوره ای Bookmark     نام (عنوان ) مربوطه مثلا چاپ  را انتخاب و دکمه Delete  را کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 52 بازدید