قراردادن رمز برای بازنمودن فایل در نرم افزارWord2007

قراردادن رمز برای بازنمودن فایل در نرم افزارWord2007

1-      دکمه Office را کلیک و گزینه Save As   را کلیک نمایید .

2-      درکادرمحاوره ای حاصله گزینه Tools  را کلیک تا لیست آن ظاهر شود ،سپس گزینه General Options  را کلیک نمایید .

3-      درکادرمحاوره ای حاصله در قسمت Password To Open  رمزدلخواه را وارد و دکمه Ok  را کلیک و در کادر Confirm Password   رمز را مجددا تکرار و Ok  را کلیک نمایید .

4-      در کادرFile Name   نامی برای فایل خود وارد و دکمه Save  را کلیک نمایید.

از این به بعد هنگام بازنمودن فایل مذکور رمز درخواست می شود .

 

/ 0 نظر / 52 بازدید