مشاهده آخرین سربرگ بسته شده در نرم افزار IE

گاهی اوقات د رمحیط مرورگر اینترنت بویژه Internet Explorer   سربرگ ها ی متعددی را باز کرده و بسته ایداما به هر دلیلی نیاز دارید که به آخرین سربرگ بسته شده دسترسی داشته باشید ، دراین صورت با استفاده از کلیدهای میان بر Ctrl +Shift +T  آخرین سربرگ بسته شده را مشاهده خواهید کرد  !

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید