روش صحیح تایپ اشعارچند بیتی در Word 2007

به نام یزدان پاک

روش صحیح تایپ اشعار چند بیتی در Word2007

یکی از مهارتهای تایپ در Word2007  تایپ اشعار چندبیتی می باشد ، که متاسفانه در کتابهای آموزشی رشته رایانه به صراحت و روشنی بیان نشده است. اینجانب نیز در طی سالهای تدریس در آموزشگاه های رایانه ، در هیچ کتابی آن را ندیده ام ، یا حداقل به صورت عملیاتی و الگوریتم وار مطرح نشده است. این مهارت ، یکی از نیازهای ضروری کاربران ، بخصوص کسانی است که به تایپ کتابها ، مقالات ،تهیه گزارش برای سایت ها ، وبلاگ ها و ... اشتغال دارند. برای پاسخگویی به این نیاز مراحل زیر را به دقت دنبال نمایید.

 

1-      از برگه (تب برگ ) Home  گروه Paragraph  آیکن Justify  را کلیک کنید یا کلیدهای                            میان بر Ctrl+J  را فشاردهید .

2-      از برگه (تب برگ )Insert  گروه Table  آیکن Table  را کلیک و گزینه Insert Table را کلیک تا کادرمحاوره ای Insert Table ظاهر شود . در کادر متنی Number Of Columns  عدد سه و در کادر متنی Number Of Rows عدد یک را  قرار  داده  و Ok  را کلیک تا یک جدول با                                   سه ستون و یک سطر ایجاد شود .

3-      ماوس را به مرزهای ستون وسط برده تا بصورت فلش دوسر تبدیل شود ، سپس آن را  کشیده (درگ نموده) تا متناسب با نیازتان کوچک و فضای کافی برای مصراع ها داشته باشیم .

4-      برای همسان سازی اندازه ستون های اول وسوم که محل تایپ مصراع ها خواهند بود ، ماوس را بالای ستون اول برده تا اشاره گر به شکل یک فلش توپر ظاهر شود ، سپس کلیک کنید تا ستون اول انتخاب شود .  از برگه Layout  گروه Table  آیکن Properties را کلیک تا کادر محاوره ای Table Properties نمایان شود. در تب Column  مربع کنار گزینه Preferred Width  را فعال و اندازه دلخواه برای ستون اول را درکادر متنی مربوطه وارد و دکمه Ok  را کلیک نمایید.  طبیعی است که برای ستون سوم نیز همین کار را تکرار تا ستون های اول و سوم هم اندازه شوند .

نکته : برای قراردادن جدول در وسط صفحه نیز باید  در کادر محاوره ای Table Properties از برگه Table  و قسمت Alignment  گزینه Center را انتخاب و Ok  را کلیک نمایید.

5-      درسطر اول کلیک و مصراع اول را تایپ و در پایان مصراع اول ، کلیدهای Shift+Enter  را فشار دهید. با این عمل مکان نما به سطر بعد رفته و متن نیز بطور متناسب در طول سطر توزیع می شود. مصراع های سوم ، پنجم و... یعنی مصراع های فرد را به همین شکل در ستون اول تایپ نمایید. سپس مصراع های دوم ، چهارم و ... یا همان مصراع های زوج را ، به همین روش تایپ نمایید. 

6-      اگر خطوط جدول نمایان باشد ، به زیبایی اشعار لطمه می زند ، پس بهتر است که خطوط را مخفی نماییم . برای این کار در جدول کلیک نموده ، از تب برگ Page Layout  گروه Page Background  آیکن Page Border  را کلیک تا کادر محاوره ای Page Border  ظاهر شود . به دقت برگه Borders  را انتخاب و گزینه None  را انتخاب ودکمهOk   را کلیک نمایید. با  این عمل خطوط جدول ناپدید می شوند .

 

شعر زیر که از اشعار زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ، شاعرو نویسنده می باشد با توجه به دستورالعمل های فوق تایپ شده است.

 

                دختران ایران

 

ای دختر ایرانی ، برخیززخـــــــــــــــــــواب ناز


بنگر که زمان چون است ، با عشق نظر افکن 


اندیشه نما دختر ، درعصــــــــــــر فضا باشی 


کمتر مشمر خود را ،از گاه و مقـــــــــــام مرد


آن روز که  توبودی، کالای دل مــــــــــــــردان


دیگر تو نه ای آن زن ، که بود اســــــــیر مرد


امروزمقـــــــــــــــــــام تو ، بگرفت چنان بالا


ای جان من ای دختر، این ملک از آن توست


کاین ملک نظردارد ، بر کار توای دختــــــــــر 

  

 

 

دوران و زمان توست ، باندیشه نـــــوپرداز 


شالوده گیتی ، گردید ز نو آغـــــــــــــــــاز


پیرامن کارخود ، پنداربده پــــــــــــــــــرواز


گاه تو بدان کم نیست ، پنهان نبود این راز


آن روز بســــــــــــر آمد ، دیگرش نیابی باز


یا نیز زنی بودی ، از بهرخوشــــــــــی و آز


که  هرراز، کلیــــد آن ،از دست تو گردد باز


بآبادی و پیشرفتش،  پیوســـته بجان پرداز


چون صبــــــــــــــح امید او،از تو بشود آغاز
 

                                                                     

 

/ 0 نظر / 132 بازدید